El Centenario de Eusko Ikaskuntza en 5,5 millones de cupones

Fecha: 14/11/2018
Xabier Alkorta, Arantza Cuesta, Juan Carlos Andueza, Iñaki Dorronsoro, Miguel Ángel Aizpurua, con una copia del cupón de la ONCE

La ONCE dedicará el cupón correspondiente al sorteo del sábado 24 de noviembre a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza con motivo de su centenario. Con tal motivo la ONCE ha emitido un total de 5,5 millones de cupones que comercializará a través de los más de 20.000 agentes vendedores en todo el Estado, la web www.juegosonce.es y los establecimientos autorizados.

Al ser un cupón de Fin de Semana, se opta a un primer premio de un sueldazo de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado,  además de 4 segundos premios de 4 sueldazos de 2.000 € al mes durante 10 años.

El cupón fue presentado por el Delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; y el Director de la ONCE de Gipuzkoa, Miguel Ángel Aizpurua; e Iñaki Dorronsoso, Presidente de Eusko Ikaskuntza.

La ONCE continúa reflejando los acontecimientos más significativos en sus cupones, agradeciendo la confianza que la ciudadanía deposita en la Organización cuando compra los distintos productos de juego, gracias a los cuales se garantizan los servicios que se ofrecen a los afiliados. Concretamente en la CAV a un total de 3.400 personas afiliadas, además de emplear a cerca de 540 agentes vendedores para la comercialización de los productos de juego.

 

“Haciendo futuro juntos”

Eusko Ikaskuntza es una entidad científico-cultural creada en 1918 que tiene como objetivo estudiar y promover el conocimiento alrededor de las principales inquietudes y retos de futuro de Vasconia -en materia social, cultural, lingüística, socio-económica, territorial, etc.-, desde un enfoque científico, colaborativo, multidisciplinar, plural e independiente.

En este año que cumple un siglo de vida, una de sus citas fundamentales es el XVIII Congreso “Geroa Elkar-Ekin/ El futuro que nos (re)úne” que dio comienzo en octubre y que contará con dos citas más, el 16 y 23 de este mes en San Sebastián y Oñati respectivamente. Asimismo, el sábado 24 de noviembre se conmemorarán los cien años de Eusko Ikaskuntza con la participación de representantes institucionales de todos los territorios vascos, miembros de Eusko Ikaskuntza y los propios vecinos/as de Oñati. La entidad anima a participar en el acto a cuantas personas quieran ser testigo de esta histórica efeméride.

El cupón dedicado al centenario de Eusko Ikaskuntza se suma a una larga lista de motivos que en los últimos años se vienen dedicando a distintos eventos que tienen lugar en la Comunidad Autónoma Vasca.

2018 está siendo un año especialmente benévolo en cuanto a reparto de premios en Euskadi. En lo que va de año la ONCE ha repartido cerca de 25 millones de euros en premios, siendo los más significativos el Sorteo del Extra de la 11/11/de la ONCE, que esta semana ha dejado más de 1 millón de euros en Güeñes (Bizkaia); o el que se fue hasta Billabona (Gipuzkoa) con el Sorteo Extraordinario de la Madre el pasado mes de mayo, donde se dio el mayor premio que jamás haya dado la ONCE en la CAV, con un total de 18,5 millones de euros.

Eusko Ikaskuntzaren mendeurrena 5,5 milioi kupoitan

Kupoia salgai dago eta azaroaren 24an zozketatuko da

ONCEk Eusko Ikaskuntzari eskainiko dio datorren azaroaren 24an zozketatuko den kupoia aurten ospatzen ari den mendeurrena dela eta. Hori dela eta ONCEk hari eskainitako 5,5 milioi kupoi emitituko ditu eta salgai egongo dira Estatu osoan 20.000 agente saltzaileen salmenta guneetan, www.juegosonce.es web atarian eta baimendutako establezimendutan.

Eusko Ikaskuntzari ONCEk eskaini dion kupoia Asteburuko kupoia da, eta 20 urtez hilabetero 5.000 €-ko soldataz gain beste 300.000€-ko saria da eskaintzen duena beti ere bost zifrak tokatzen badira; eta10 urtez hilabetero 2.000€-ko beste bigarren mailako lau sari ere.

Kupoia Donostiako Miramarreko Jauregian aurkeztu dute Juan Carlos Anduezak, ONCE Euskadiko Lurralde Ordezkariak; Miguel Angel Aizpuruak, Gipuzkoako ONCEren zuzendariak; eta Iñaki Dorronsorok, Eusko Ikaskuntzako Lehendakariak.

Behin berriz ONCEk gure gizarteko ekimen azpimarragarrienak aintzat hartzen jarraitzen du, eta horren adibidea da kupoi hau. Eta honen bitartez eskerrak eman nahi dizkie Erakundeak joku produktuak erosten konfiantza erakusten duten hiritarrei, horri esker afiliatuei zerbitzuak eskaintzen jarraitzen duelako. Euskadin 3.400 pertsona afiliatuei ematen die zerbitzua eta enplegu aldetik ONCEren jokuak komertzializatzen 540 agente saltzaile bat baditu egun Erakundeak Euskal Erkidegoan.

“Geroa Elkar- Ekin”

Eusko Ikaskuntza 1918an sortutako erakunde zientifiko-kulturala da. Gizartearen, kulturaren, hizkuntzaren, sozio-ekonomiaren, lurraldearen eta beste eremu batzuen inguruan Euskal Herriak dituen kezkak eta etorkizunerako erronka nagusiak aztertu eta ezagutza sustatzea du helburu, betiere ikuspuntu zientifikoa, elkarlanekoa, diziplina anitzekoa, askotarikoa eta independentea baliatuta.

100 urte betetzen dituen honetan, hitzordu nagusienetako bat `Geroa Elkar-Ekin’ XVIII. Kongresua da, urrian hasi zena eta hilaren 16an Donostian eta 23an Oñatin saioak ospatuko dituena. Halaber, nabarmentzekoa da azaroaren 24ean Oñatin duen hitzordua, bertan mendeurrena gogora ekarriko du euskal lurralde guztietako ordezkari instituzional, Eusko Ikaskuntzako bazkide eta Oñatiko herritarren parte hartzearekin. Efemeride historikoaren lekuko bizia izateko gonbitea luzatu du erakundeak interesa izan dezaken orori.

Eusko Ikaskuntzaren mendeurrenari kupoia eskaini izanak, azken urteotan EAEn emandako gaien zerrenda luzeari erantzuten dio.

Borondate oneko urtea izaten ari da bereziki 2018a sariekin. Euskadin 25 milioi euro banatu dira orotara aurten. Esanguratsuenak, batetik aste honetan ONCEren 11/11 delako Zozketa Bereziak Gueñesen (Bizkaian) geratu den  milioi eurotik gorako saria, eta bestetik, maiatzean Amaren Eguneko Zozketa Bereziak 18,5 milioi euro inguru utzi zituen Billabonan (Gipuzkoa), EAEn ONCEk inoiz emandako saririk ederrena.

 

Compartir en: