ONCE Internacional

Al món hi ha al voltant de cent seixanta-un milions de persones cegues o amb problemes greus de visió, quaranta milions de les quals pateixen ceguesa total, segons els càlculs de l’OMS. La majoria viuen a països en desenvolupament i no tenen accés a l’educació, la rehabilitació ni l’ocupació. En definitiva, no gaudeixen d’igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania.

Collage de imágenes de las escuelas saharauis para niñas y niños ciegos Sensible a aquesta situació, l’ONCE coopera, en la mesura de les seves possibilitats, en els aspectes bàsics de la rehabilitació personal i social. Actualment participa amb més d’una trentena d’organitzacions internacionals que actuen en l’àmbit de la discapacitat, sens perjudici de l’ajuda que pot prestar davant de situacions sobrevingudes i d’especial necessitat, com és el cas d’Haití.

Arran del violent terratrèmol, amb epicentre a Port-au-Prince, la capital, que sacsejà el país caribeny el 12 de gener de 2010, i de les rèpliques posteriors, Haití va patir incomptables pèrdues humanes i danys materials. L’ONCE i la seva Fundació van promoure, al si de totes dues institucions, una campanya solidària que va culminar amb l’enviament d’ajuda a la Societat Haitiana de Cecs, el collectiu germà que s’ocupa d’un dels grups més vulnerables del país.

Al marge d’aquests esdeveniments excepcionals, que la institució no deixa desatesos, el treball de l’ONCE té tres eixos principals: la representació de les persones amb discapacitat en general i de les persones cegues en particular, l’àmbit educatiu i el foment de l’ocupació. Alhora, es desenvolupen altres projectes relacionats amb les noves tecnologies, la cultura i l’esport

La representació internacional Abre ventana nueva

En l’àmbit educatiu internacionalAbre ventana nueva

En l’àmbit internacional del foment de l’ocupacióAbre ventana nueva

Compartir en: