Web de la ONCE

Estás en:

Facemos Historia

A ONCE é o resultado da férrea vontade dos cegos españois que, nun período de especial dificultade para o noso país, decidiron non quedar á marxe, contribuír á sociedade do momento e procurarse un medio de vida digno. As primeiras rifas que celebraban distintas asociacións xurdidas na década dos anos trinta do pasado século, fundamentalmente en Andalucía, Cataluña e Levante, son o antecedente do actual Cupón. A súa unificación e común afán cimentan os inicios desta Institución.

Moito que recoñecer a aqueles "primeiros pais" que viron nacer, o 13 de decembro de 1938, unha Organización con cabida para todos os cegos españois. Un decreto gobernamental daba fe deste alumeamento e outorgaba á Organización Nacional de Cegos a explotación, para o seu digno sustento, do denominado cupón "procegos", cuxo primeiro sorteo se celebrou o 8 de maio de 1939.

Por aquel entón os cupóns constaban de tan só tres cifras, os sorteos eran provinciais e a xestión da institución estaba en mans en boa medida da Administración do Estado que nomeaba ao máximo responsable denominado "xefe nacional". Haberá que esperar máis de 40 anos para que os cegos españois tomen as rendas do devir da ONCE.

Bocadillo
""Nos anos sesenta, creáronse centros de formación e emprego"

"

Traballo para todos   

Esa aspiración inicial e irrenunciable; un traballo digno a través da venda do cupón para todos os cegos españois, cumpriuse folgadamente, mais era necesario explorar outras posibilidades profesionais. Así, na década dos anos 60 iníciase a abordaxe ao mercado laboral da man de centros pioneiros: a Escola de Telefonía, o Centro de Formación Profesional ou a Escola Universitaria de Fisioterapia son auténticos fitos que inician un traxecto cara á igualdade e a integración social e laboral que xa non se deterá.

Conforme a estes plans, créanse centros educativos, para unha boa formación dende a base, nacen iniciativas culturais, bibliotecas, en soporte braille e sonoro, e póñense en marcha servizos fundamentais como o de rehabilitación.

En paralelo, o noso país vivía o denominado Milagre Español, xa que o turismo, a emigración e os investimentos estranxeiros impulsaron un cambio cara á modernidade. Son os felices 60.

Páxina seguinte