Web de la ONCE

Estás en:

Que é a ONCE?

Unha boa dose de enerxía -que nós chamamos ilusión- é o combustible que permitiu poñer en marcha en 1938, o que hoxe o mundo coñece como ONCE. Non é chauvinismo. Nos 75 anos de existencia, que a Organización celebra en 2013, construíu un sistema de prestación social para persoas con cegueira ou discapacidade visual severa sen equivalencia en ningunha parte.

Un organismo gobernamental, constituído por varios ministerios e a propia ONCE, vela polo cumprimento dos seus fins sociais e a progresiva adecuación ás transformacións sociais, políticas e económicas.

Esa mesma fonte de enerxía -a ilusión- permitiu que en 1988 vise a luz un gran proxecto: A Fundación ONCE para a cooperación e inclusión Social das persoas con discapacidade, que en 2013 tamén está de aniversario, 25 anos. Neste lapso, Fundación ONCE xerou máis de 80.000 empregos para persoas con discapacidade. Hoxe o conxunto institucional, xuntado no seu primordial fin: a inclusión social e laboral das persoas con discapacidade, é coñecido como a ONCE e a súa Fundación.

Outras iniciativas solidarias

Ao longo dos anos, a Institución articulou outras iniciativas de solidariedade. A Fundación ONCE para a atención ás persoas cegas de América Latina (FOAL), nacida en 1998 é boa mostra. Actualmente desenvolve proxectos de formación e emprego en 19 países da rexión americana e outras zonas deprimidas. Tamén se constituíu no ano 2007 a Fundación ONCE para a Atención de Persoas con Xordocegueira (FOAPS).

Mentres, no seo da Unión Europea, a ONCE e a súa Fundación estreitan lazos para que a discapacidade vaia gañando espazo no terreo das políticas comunitarias. Xunto con outras organizacións do mundo da discapacidade anota logros de grande importancia como a Convención da ONU sobre os Dereitos da Persoas con Discapacidade (protocolo aprobado o 13 de decembro de 2006 na sede de Nacións Unidas en Nova York), e un bo posicionamento das súas teses en debates como a normativa europea sobre accesibilidade ou o emprego das persoas con Discapacidade. Comisarios europeos visitaron España nos últimos anos, coa ONCE e a súa Fundación na axenda de traballo. Chama a atención na Europa Comunitaria o modelo de inclusión social construído no noso país de man da ONCE e a súa Fundación.

Co Terceiro Sector

Ademais, a enorme transformación das estruturas sociais, tanto en Europa coma en España, conduciu á ONCE a figurar con decisión nun acabado de nacer pero puxante modelo social e económico, a dicir de moitos indispensable xa, o chamado Terceiro Sector; unha plataforma representativa de máis de nove millóns de persoas en risco de exclusión, que aglutina a asociacións civís, movemento das persoas con discapacidade, fundacións e outras agrupacións que loitan por protexer os dereitos sociais e reclaman políticas públicas inclusivas.

Evolución continua, modelos cambiantes, busca en definitiva dunha maior igualdade social, de estándares non discriminatorios. Nese contexto sitúase a ONCE do século XXI, coa mesma puxanza e ilusión que naquela primeira metade do pasado século, cando naceu.

Máis información...