Web de la ONCE

Estás en:

Serveis socials

El caràcter social de l'ONCE impregna i condiciona l'activitat finalista de l'organització de cecs, encaminada a aconseguir dos grans objectius: l'autonomia personal i la plena integració social del col•lectiu dels seus afiliats.

Els serveis socials especialitzats són un signe d'identitat de la institució: a l'ONCE, es destinen més de 230 milions d'euros anuals a l'acció social (dada referent a l'exercici 2009).

El model de serveis de l'ONCE és únic al món. Comprèn tots els aspectes i/o serveis especialitzats que pot necessitar una persona cega o amb discapacitat visual: educació, ocupació, rehabilitació, ajudes tècniques adaptades, comunicació i accés a la informació, esport, oci, etc.

La prestació de serveis especialitzats per al col•lectiu de persones cegues de l'ONCE és resultat de la inversió solidària que milers de ciutadans fan cada dia amb la compra dels productes de joc de l'organització.