Web de la ONCE

Estás en:

Fundació ONCE: solidaritat amb altres discapacitats

Logotipo de Fundación ONCE

L'any 1988 l'ONCE va crear la Fundació ONCE per a la Cooperació i la Inclusió Social de les Persones amb Discapacitat. Hi va destinar, per al desenvolupament de les seves funcions, un important percentatge de la recaptació dels jocs d'atzar que comercialitza l'ONCE. D'aquesta manera es va materialitzar la solidaritat permanent dels cecs espanyols amb col•lectius de persones amb discapacitats diferents de la ceguesa.

Actualment, hi ha més de 4 milions de persones amb discapacitat al nostre país. La Fundació ONCE centra la seva tasca al voltant de dos objectius:
- La integració laboral, mitjançant programes de formació i ocupació.
- L'accessibilitat universal, concepte que comprèn la possibilitat de conèixer, gaudir i fer servir, si escau, entorns, productes i serveis, així com el «disseny per a tothom».

La tasca de la Fundació ONCE la dirigeix un patronat on tenen representació, a més de la mateixa Fundació, les federacions d'associacions de persones amb discapacitat del país.

Durant més de vint anys d'existència, la Fundació ONCE ha estat sempre un referent nacional i internacional de la lluita a favor de l'equiparació de les persones discapacitades amb la resta de ciutadans.