Web de la ONCE

Estás en:

Afiliació

L'afiliació a l'ONCE es pot fer quan la persona interessada compleix les condicions següents:

Bocadillo
"Cada any s'afilien a l'Organització prop de 4.000 persones"

- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Tenir als dos ulls almenys una de les condicions visuals següents:
- Agudesa visual igual o inferior a 0,1 (1/10 de l'escala de Wecker), obtinguda amb la millor correcció òptica possible.
- Camp visual reduït a 10 graus o menys.

L'afiliació implica passar a formar part de la institució i assumir els drets i les obligacions que s'enumeren als Estatuts. Suposa, a més, l'accés a tots els serveis socials de caràcter especialitzat (rehabilitació, atenció educativa, ocupació, accés a la cultura...) i la possibilitat de treballar com a agent venedor del cupó o a qualsevol altre lloc de treball, dins de l'Organització, per al qual estigui capacitada la persona.

Cada any s'afilien a l'Organització prop de 4.000 persones. Actualment, el 20,78% són persones amb ceguesa total, i el 79,22%, persones amb deficiència visual greu.